Blog van Mariëlle van Rijn

Klassenmanagement: omdenken en opschudden.

ScreenHunter 579 Sep. 03 13.08Het valt met steeds meer op dat leraren in de knoei komen met hun klassenmanagement. We hebben te maken met twee zaken:
1) Als je een paar jaar in een klas werkt word je brein ongevoeliger voor prikkels van de omgeving. Je ziet gewoon de dingen niet meer fris, je sluit je ogen voor bepaalde zaken.
2) De digitale omgeving vraagt een nieuw klassenmanagement.


In deze tijd waarin vele tablets, iPads, laptops in de klas maar ook buiten de klas te vinden zijn , krijgt het zelfstandig werken een flinke nieuwe impuls. Het klassikale werken verdwijnt langzaam en dat behoeft een geheel nieuwe blik op het klassenmanagement.

De inrichting van de klas is vaak voor een groot deel bepalend voor het gedrag van leerkrachten. Als je dat eens helemaal op zijn kop zet, komt er vaak een andere leerkracht tevoorschijn. Dat heb ik al vele malen meegemaakt. Niet meer je klas richten naar het digibord.....waarom? Hoe vaak geef je nog klassikale instructie als leerlingen meer op maat gaan werken? Bij een MBO klas hebben we de opstelling van de tafels veranderd...van twee aan twee naar vergaderopstelling. De gehele dynamiek van de docent en de studenten veranderde. Dat was ontzettend mooi om te zien.
Waarom een bureau vooraan? Creëer meer loopruimte door kasten uit het lokaal te halen. In al die kasten zitten materialen die er jaren in zitten en nooit meer gebruikt worden. Maak verschillende hoeken in de klas, waar je samen kunt werken, maar ook individueel. Denk niet meer klassen en lokalen van 30 leerlingen, maar denk in groepjes, of individuen. Hoe werk je met kleinere groepjes? Hoe gebruiken we de grotere ruimtes effectief? Werk met routines die door de hele school terug te vinden, de gewone regels. Hierbij is vooral de ethiek van het internet vaak onderbelicht.
Maak werk van een uitstekende WIFI omgeving, door de gehele school.

Laat de leerlingen meedenken met de inrichting van lokalen. Maak ze verantwoordelijk voor het schoonhouden van je lokalen en andere ruimtes. Heel langzaam gaan we ook steeds meer toe naar een school buiten de school, of te wel de school zonder muren. Met een tablet en WIFI kunnen we op elk moment leren. Kun je op elk moment het filmpje van de instructies zien . We kunnen buiten eenvoudig naar binnenhalen.

We zullen moeten omdenken en opschudden en elk jaar opnieuw met frisse blik kijken naar scholen en klassen.

Eindpresentaties Mediaprof

Afgelopen week waren de eindpresentaties van de cursus Mediaprof. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten waar theorie en praktijk hand in hand gaan. Het was bijzonder om docenten van voortgezet onderwijs en basisonderwijs in een groep te hebben. Iedereen met zijn eigen kijk op onderwijs en vertaling naar eigen lespraktijk. Dit was echt een meerwaarde bij deze cursus omdat men automatisch een kijkje in elkaars keuken kan nemen. Bij de eindpresentaties kwam dit expliciet naar voren. 

 De onderwerpen waren divers en het leerproces ook. Hieronder zie je de onderwerpen.

 

Carolien Schellingerhout en Patty Donker (VO) hebben een mediawijsheid-leerlijn opgezet. Ze wilden geen "handboek"produceren die in de boekenkast geplaatst werd maar een handzaam, eenvoudig digitaal product. Ze hebben gekozen voor een symbaloo pagina. Ze hebben vooral nagedacht over de structuur en een goede aanzet gemaakt die door de collega's en ICT groep aangevuld gaat worden.

 

Manon Peerdeman(PO) heeft een filmpje gemaakt over het leerproces dat ze doorlopen heeft. Ze heeft projecten zoals Twitter en het maken van een Yurl in de klas uitgewerkt en toegepast.

 

Micha Jansen (PO) heeft een interactieve presentatie gemaakt waar veel van de tools die we in de Mediaprof geoefend hebben naar voren kwam. Hij is 0.a. gestart met een Facebook pagina voor de school en gaat dit verder uitwerken.

 

Antoon Fens (VO) heeft Flipping the classroom toegepast door leerlingen zelf de lessen te laten flippen. Hij heeft een filmpje gemaakt waar vooral leerlingen aan het woord zijn over de ervaringen.

 

Annemiek Vrins (PO)Heeft haar opdracht rondom "webreporter" vorm gegeven. Enkele leerlingen van groep 4-8 hebben zelf stukjes geschreven en deze op de website geplaatst. Het bleek dat vooral de leerkrachten die dit proces moesten begeleiden hier moeite mee hadden.

 

Vesna Dumeljic heeft leerlingen (klas 2 VO) een opdracht gegeven om digitaal samen te werken met Google documenten.Ze had weinig instructie aan leerlingen gegeven. De opdracht was eenvoudig; samen een lijst maken van Ipad verdeling, kwestie van een paar minuten. De leerlingen hadden veel meer tijd nodig om dit te maken.Haar conclusies waren: laat leerlingen toch eerst wennen aan de tool, en maak leerlingen bewust dat er bij Google Drive de mogelijkheid is om de geschiedenis te bekijken. alles wat je doet blijft zichtbaar voor de docent. Breng de leerlingen netiquette bij. Begin vroeg.....bij de basisschool.
Mooie leermomenten dus voor de docenten met plannen en ideeën voor volgend schooljaar. We organiseren voor deze groep volgend schooljaar een follow up! U kunt hieronder een aantal presentaties bekijken.

Wilt u ook deelnemen aan deze training?Schrijf u in bij de volgende organisaties

Sizo Zoetermeer

OMJS Helmond 

Amersfoort Consortium Beroepsonderwijs  

Het onderwijs metromappen.

Gisteren las ik met zeer veel interesse de blog van Hans van Driel; een geflipte cursus. Wat een mooi experiment als ik dat zo mag noemen. Aangezien ik Hans al een paar keer als spreker heb mogen beluisteren, bewonder ik altijd mensen het principe "preach what you teach"ook toepassen. De conclusies van zijn experiment  komen mij niet als een verrassing, wel betekenen ze voor mij weer een nieuwe input om na te denken hoe transities plaatsvinden.

Het gaat over eigenaarschap van de leerling, dat is het punt waar het ook bij EXOVA om draait. Even voor de duidelijkheid, we hebben het hier dan over basisschool leerlingen. Eigenlijk is het proces dat docenten doorlopen bij het meer eigenaarschap leggen bij leerlingen vrij universeel. Hoe ver kunnen we loslaten, hoe gaan we anders vasthouden (quote van Julius Winkens).

Met deze vraag voor ogen waren Mariken Althuizen, Julius Winkens en ondergetekende aan het brainstormen over hoe we dit stevige "veranderingspakketje EXOVA" bij leerkrachten aanbieden. Julius kwam met een zin die bij mij eigenlijk insloeg als een bom: "we moeten het onderwijs meer geven als een metromap". Verschillende routes via belangrijke knooppunten naar de plaats van bestemming. Soms doet een beeld meer als honderd woorden.

Mijn metromap die ik in gedachten heb is als volgt:

 
De paarse route staat voor de traditionele route, de familiaire route; de leeflijn. De groene route staat voor de gemeenschap, hier kiezen studenten voor die graag samenwerken. De gele route is meer de individuele route, waar creatie en eigen sturing voorop staat. Bij deze route hebben docenten andere rollen, van meer teacher rol naar een meer begeleidende rol. Ook kan ik me voorstellen dat studenten kris-kras door de routes heen gaan.
De mediaprofielen zal ik in een andere blog uitgebreid beschrijven. Mijn inziens zie je nu natuurlijke mediaprofielen bij mensen ontstaan: hoe ze de informatie tot zich nemen en wat ze er mee doen.
Zou het haalbaar zijn om het onderwijs zo in te richten? Het gaat namelijk veel tijd kosten vooral in het begin om die 3 routes neer te zetten. Levert die extra inspanning dan ook positieve resultaten op? Met EXOVA gaan we die routes inzetten bij leerlingen in het basisonderwijs (uiteraard iets anders ingericht). Ben benieuwd naar de ervaringen, natuurlijk zal ik ze delen. 

Geef ze de tijd!

tijdMijn werk spitst zich steeds meer toe naar 'het veranderen'. Mensen in organisaties en scholen die moeten of willen veranderen.
Het lijkt aan de voorkant zo eenvoudig. Na de teamsessies en/of workshops zie je dat het team eenstemmig is en ook samen herkennen en erkennen dat veranderen noodzakelijk is: "we zetten samen de schouders eronder". Mijn overtuiging is ook dat iedereen van goede wil is en men dit op die momenten ook zo voelt. Dit is het podium waar het toneel zich afspeelt en je als coach of consultant in eerste instantie waarneemt.
 
Achter de schermen is de transparantie een stuk vager en daar moet het nieuwe gedrag langzaam indringen, inslijpen en omarmt worden met het hart. Vooral het omarmen met het hart is noodzakelijk om niet terug te vallen naar oud gedrag. Ondanks die goede wil zie je dat veel mensen weer terug gaan verlangen naar "het oude vertrouwde".

Achter de coulisse kom ik twee soorten mensen tegen. De leraar of werknemer met en positieve mindset. Deze mensen herkennen hun tekorten, reflecteren hierop en zoeken naar oplossingen. Deze mensen willen leren en bekijken hun tekortkomingen vaak met een groot portie humor. De mensen met de negatieve mindset zoeken altijd naar situaties of redenaties waardoor ze hun oude gedrag weer kunnen bevestigen. Zij plaatsen alles wat mis gaat buiten zichzelf en zeggen bijna altijd: "maar dat doe ik al" (die vind ik de hardnekkigste....)
 
Als ik kijk naar het veranderingsproces van de basisschool 't Spoor naar "de geluksvogel" zijn de succesfactoren van John P.Potter te ontdekken. Terugkijkend op het eerste jaar zijn we onbewust door dit proces heen gewandeld. Het was zo krachtig en vol energie. Het venijn zit echter in de staart: "dont't let up" en "make change stick". De emotiefactoren zijn hierbij essentieel : zie, voel en verander.
 
Krijgen deze scholen maar vooral de leerkrachten de tijd om deze compliceerde veranderingen langzaam te inbedden en uiteindelijk te borgen? Ik merk dat de tijdsdruk opgelegd door besturen en inspectie het moeilijk maken om "het de tijd te geven". De lummeltijd, de droomtijd, de reflecterende tijd, even kunnen stilstaan om jezelf weer op te peppen, ......het is zo hard nodig.
Wilt u meer weten over dit boeiende proces? Kom naar de presentatie op #NCSOM

Flip de klas: eenvoudig?

klasBij de opleiding Mediaprof is er een bijeenkomst geheel in het teken van Flip de Klas. Als je er oppervlakkig naar kijkt , lijkt het principe vrij eenvoudig. Je neemt je instructies op en je bedenkt voor leerlingen een andere invullig als ze in je les zitten. Nou, dat is toch te doen! Ga je er even dieper over nadenken en doen, komt er toch wel een en ander op je af. 
Aangezien ik mijn bijeenkomst wilde "flippen" had ik een aantal filmpjes zelf opgenomen en dat viel niet mee. Ik versprak me telkens, ik klonk als een echt limburgse en ik vergat telkens een aantal belangrijke zaken te vermelden. Daar moet je echt bedreven in worden. Mijn cursisten gaven aan dat ze mijn "hoofd" niet perse wilde zien tijdens het draaien van het filmpje want ik keek schijnbaar alle kanten op.....
Verder had ik ook het programma van Ed TED gebruikt om mijn cursisten voor te bereiden: 
Dit was erg handig omdat je gebruik kan maken van andere filmpjes.
Oke, en dat is nog maar het begin.
Om mijn cursisten te ondersteunen had ik dit schema gemaakt.  Met dit schema krijg je een beeld van de verschillende acties die je doorloopt.  Voor dit schema heb ik o.a. gebruik gemaakt van deze WIKI (dank).
 
Lees meer: Flip de klas: eenvoudig?

Draaiboek: tablets op school

voorkaft
 
Van Bert Boshoven kreeg ik de tip om het draaiboek "tabelts op school" aan te schaffen. Een heel handig boekje voor scholen die nog geen tablets hebben aangeschaft maar er wel over nadenken. Echter ook voor scholen die net gestart zijn met tablets zijn er bruikbare tips te vinden.
Een no-nonsense boek waar in gewone heldere taal wordt uiteengezet waar je in de praktijk aan moet denken als je gaat werken met tablets. Deze bundel is ontwikkeld door Luc Vanlanduyt (België) en is gebaseerd op vele studiedagen, projecten met scholen en gesprekken met leerkrachten en ouders, zowel in Nederland als België. 
 
 
In dit boek komt aan de orde: 
 
1) Beleid en visie: de pro's en de contra's als je wilt starten met tablets.  Vooral de vier modellen waartussen je kunt kiezen is duidelijk weergegeven en kan je beleid richting geven. 
 
2) Infrastructuur: zeker niet onbelangrijk om goed kunnen schatten welke netwerkvoorziening er nodig is. Ook komt aanbod het appsmanagement. Dat is toch wel een moeilijk punt. Hoe beheer je alle apps, welke zijn kwalitatief goed en hoe regel je de zaken met ouders?
 
3) Deskundigheid, leerlijn en didactiek: vooral de uitleg van de drie P's is een handige leidraad om te gebruiken bij de transformatie van het onderwijs van kennisoverdracht naar kennisconstructie.  
 
4) De school en thuiscontext:in dit hoofdstuk komt de gezondheid aan bod, en de communicatie naar ouders. 
 
Kortom het geeft duidelijk richtlijnen en veel vragen die scholen hebben zullen door het lezen van dit boekje beantwoordt worden. Daarna zul je met het team aan de slag moeten om je organisatie te transformeren en ook je lessen op een andere manier te herontwerpen. Dit is alleen te leren door het te gaan doen en samen met je collega's te gaan pionieren. Een eenduidige weg is er namelijk niet. 
  
Je kunt het boekje bestellen door naar deze link te gaan:
 

Experiment MBO Citaverde in Maastricht

citaverdeEen mooi experiment gestart bij MBO Citaverde. Samen met de leerlingen gaan we het samenwerkend leren via de sociale media vergroten. We gaan uit een van leerling-gedreven opzet. 
Om al mijn ervaringen te delen gebruik blog ik via Google Blogger. Wilt u meer lezen ga dan naar deze link en volg mijn ervaringen over dit project. 
 
 
 
ScreenHunter 205 Jan. 21 16.14

Duurzaamheid 2014!

omaOp de zondagmorgen, na het lezen van de krantjes, begint het te kriebelen. Het nieuwe jaar is al weer een paar dagen van start en ik heb nog niet gewerkt...Ik lees net de Volkskrant dat veel ZZP-ers zich gaan verenigen in coöperaties om beter te kunnen inspelen op de markt en het gevoel te krijgen om ergens bij te horen. Dat gevoel herken ik zeker want je bent altijd op jezelf aangewezen als zelfstandig ondernemer. Geen kletspraatje bij de koffieautomaat, geen collega's die je kamer binnenlopen, geen vergaderingen en ellenlange besprekingen. Na twee jaar ZZP-er ervaar ik dit steeds meer als een zegen! Het kletspraatje houd ik op Twitter en ik heb genoeg interessante ontmoetingen met allerlei verschillende mensen. Nee, het gevoel nergens bij te horen betekent voor mij vrijheid. 

Waar ik dit jaar wel naar toe ga werken is meer diepgang in mijn werkzaamheden. Het gefladder is fijn en houdt me fris, maar daarnaast zoek ik ook naar mogelijkheden om met mensen op langere termijn aan een groter project te gaan werken. Hierbij vind ik de duurzaamheid een krachtige richting voor mezelf. Werken aan veranderingen bij mensen die duurzaam zijn. Het lijkt bijna tegenstrijdig te zijn met snelle, hectische technologische veranderingen van deze tijd. Juist in die hectiek verlang je vaak naar een stevig pad die flexibel is, maar wel naar een duidelijk eindpunt leidt.  Een paar voorbeelden van nieuwe projecten die ik in januari ga opstarten:

1) Experiment 'samen digitaal construerend leren' Citaverde (MBO groen). Eerst ga ik een dag meelopen met de studenten om weer het gevoel te krijgen van een dag in de schoolbanken. Vanuit die ervaring ga ik samen met de leerlingen en docent kijken naar het proces van (samenwerkend) leren. De leerling is aan zet. Hoe zien zij het leren? Wanneer blijft de leerstof hangen en wanneer niet? Wat is het verschil tussen leren thuis en op school? Welk digitaal platform gaan we inzetten om samen inspiratie te zoeken en te delen. Hoe kunnen we feedback geven aan de docent en de medeleerling. De leerlingen veel actiever mee te laten denken en doen met het leerproces. De uitdaging van dit project is dat we de leerlingen centraal zetten. Vaak zie ik dat bij veranderingen waarbij de techniek ook een rol speelt, de leerlingen er pas bij betrokken worden als het allemaal uitgekristalliseerd is. Dat vind ik een gemiste kans.

Het eigenaarschap bij de leerling te leggen is erg belangrijk en dat gaat in dit experiment hand in hand met de veranderende rol van de docent. Mooie uitdaging!

Lees meer: Duurzaamheid 2014!

Weg met alle bling-bling

13159561-bling-bling-woord-vector

Laatste tijd krijg ik het gevoel dat het onderwijs steeds meer weg heeft van een aangeklede yup met allerlei accessoires en bling, bling. We hangen het onderwijs vol met regeltjes, methodes, digiborden, tablets, passend onderwijs, kwaliteitskaders, inspectierapporten en scorelijstjes in de krant. Om maar even iets te noemen. Deze aanhangsels leiden ons af van waar het werkelijk om draait: leraargedrag en eigenaarschap van de leerling.

Aangezien ik op meerdere vlakken bezig ben met leerkrachten en docenten valt het me op dat als je het onderwijs langzaam uitkleed en ontdoet van alle versierselen we uitkomen waar het werkelijk om gaat: hoe leren leerlingen, en hoe hou ik ze nieuwsgierig en welke rol kan ik daarin spelen?

Met Exova als voorbeeld was ik gisteren op een school waar eigenlijk alles aanwezig is om leerlingen te 'verwennen'. Tablets, goede wifi, digitale methodes, goede leerkrachten, alles klopt. Maar als alle omstandigheden kloppen en je geen methode meer in de hand hebt, komt de wezenlijke vraag naar boven: hoe ga ik als leerkracht om met kinderen die eigenaar worden van hun eigen leerproces? Ik denk dat deze vraag cruciaal is om de leerresultaten te borgen. Dit merk ik als ik op het MBO loop waar leerlingen zitten die inmiddels door ons systeem geheel achterover leunen en de leraar moet echt alles uit de kast halen om ze te motiveren. Ik las gisteren op Linkedin 10 manieren om je leerlingen te activeren.....nee dat is geen goede zaak. Leerlingen moeten zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.

Tijdens de teamsessie gisteren met Exova kom je dan op mentale modellen die zich vast in onze hoofden hebben geworteld, namelijk dat leerlingen de leraar nodig hebben om te leren, dat als ze rustig zitten ze gefocust zijn en dus leren, dat zonder toets resultaat je niet kunt uitleggen of een leerling goed kan rekenen, etc. Allemaal aannames, want als je goed kijkt naar leerlingen zijn ze enorm hongerig naar het leren, willen leerlingen echt iets leren (ook zonder de leerkracht) en zijn ze enorm flexibel en leren ze razend snel. Je kunt het rustig bij hun leggen, er is echt geen toets nodig, vertrouwen…..Poeh dat is nogal een aardbeving in je leerkrachtengedrag. Dit betekent alles loslaten waar je al zo lang aan vast houdt. Al je bling, bling afgooien en opnieuw leren kijken naar jezelf en je onderwijs. Een prachtig proces.

Boswandeling Finland als metafoor voor ons onderwijs.

bosDe studiereis #CLCfinland had o.a. als doel om verdere stappen te gaan zetten met de keten brede samenwerking tussen besturen, Kenniscentrum en de PABO.

In de studiereis naar Finland zaten enkele “gaten” die we zelf konden opvullen. Ik heb meer geleerd in deze “gaten” over ons onderwijs, leren en samenwerken dan van de scholen in Finland. Ik geef in onderstaand relaas mijn eigen ervaring weer.

Helaas ging er op woensdag een bijeenkomst op de universiteit niet door en er werd met een klein groepje heel enthousiast besloten om naar een natuurpark te gaan. Een bestuurder had het reisschema en bustijden in haar handen. Echter bij het hotel aangekomen werd er meteen ‘ontzorgd’ en bestelde ze een taxibusje voor 12 personen. Mooi geregeld, passend voor iedereen die mee wilde: bestuurders en directeuren en reisleider en ik. De financiën werd netjes geregeld en dus we konden de route uitstippelen.

In overleg werd besloten om de gele route te bewandelen. Deze route was duidelijk te duiden als een 6….iedereen kon dit behappen! Lang leve het gemiddelde……helaas daar gaat onze 8!!!

Heel grappig vond ik dat na 1 minuut al 2 "jonge honden" voorop gingen lopen en zeiden: we gaan niet op jullie wachten hoor, wij trekken ons eigen plan (de eigen-wijze directeuren). Nog geen vijf minuten later lag de hele groep van 12 al uit elkaar. De drie vooroplopers gingen als een speer, een groepje liep in het midden (de middenmoot) en er waren 3 achterblijvers (incluis mezelf). Wij wilde eerst even de sfeer opsnuiven en bleven bij elk uitzicht lang staan en er werden foto’s gemaakt (de kat uit de boom kijkers).  Onze reisleider trok helemaal zijn eigen plan en die raakte we dan ook kwijt…die liep alleen door (de afvaller).

Een aantal directeuren hadden zich er niet helemaal op gekleed en liepen met verkeerde schoenen te ploegen door de hobbelige paden! Ook hadden de meesten geen water en eten bij zich dus het enthousiasme bij het vertrek had ervoor gezorgd dat de voorbereidingen enigszins slordig waren. Maar och, achteraf niet gaan zeuren ….doorbijten. Het parcours was vol met wortels en obstakels, het klimmen en dalen en de conditie was niet bij iedereen even goed. De paracetamols werden ingenomen om toch tot het eindresultaat te komen. Ook kwamen we ineens de andere groep tegen……he??!!! We liepen toch achter elkaar aan op hetzelfde pad?  We kwamen erachter dat de route meerdere knooppunten had. Ook typerend dat onze reisleider uiteindelijk helemaal  het spoor bijster was en dus die hebben we niet meer gezien (pas weer bij het hotel).

Uiteindelijk kwamen de 11 weer bij elkaar en werd er genoten van het uitzicht en iets lekkers als beloning. Dat hebben we maar mooi gefikst met zijn allen!???

Lees meer: Boswandeling Finland als metafoor voor ons onderwijs.

Social Mariëlle

volg marielle
Volg Mariëlle van Rijn via Facebook linkedin follow
twitter follow scoopit follow
Slideshare follow Pinterest

Bent u mediaproof?

Test uzelf en vul dit formulier in!

edubloggersnl web
adv workshops